SDH ZDOUNKY

MLADÍ HASIČI

Milé děti a rodiče,

tímto bychom Vám chtěli přiblížit činnost našeho kolektivu mladých hasičů, který spadá pod Sbor dobrovolných hasičů ve Zdounkách.

Tvoří nás skupinka dětí ve věku od 6 do 18 let a naším hlavním záměrem je plnit celoroční hru, která se jmenuje Plamen. Posláním této hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti požární ochrany. Hra trvá od září do srpna, tedy jako školní rok. V průběhu této celoroční hry se musí naši členové zúčastnit podzimního a jarního kola hry Plamen, kde se soutěží v celkem šesti disciplínách a to:

-         požární útok Plamen

-         požární útok s překážkami CTIF

-         štafeta požárních dvojic

-         štafeta CTIF

-         závod požární všestrannosti

Kromě účasti na těchto soutěžích se učíme například rozeznávat topografické značky, vázat uzly, určovat azimut, zdravovědu a co je hodně důležité, musíme si vést vlastní kroniku.

 Teď to vypadá, že se celý rok jenom učíme, učíme a učíme. Ale nebojte se, opak je pravdou. Na podzim si uspořádáme drakyádu, přes zimu chodíme sáňkovat . Pravidelně poslední sobotu v měsíci lednu se koná turistický výlet na Brdo. Naopak na jaře a v létě se scházíme v přírodě, hrajeme různé hry, účastníme se pohárových soutěžích v požárním útoku a pořádáme dětský den.

 

Teď trochu k těm organizačním věcem.

Scházíme se 1x týdně, pokud je potřeba tak i častěji a to každý pátek od 16.00 hodin. Když je škaredé počasí naše schůzky probíhají ve VÚTZ Zdounky nebo ve zbrojnici. V případě, že je pěkné počasí, scházíme se v hasičském areálu vedle fotbalového hřiště. Budeme rádi, když přivítáme spoustu nových členů. 

 

Rodiče nemusí mít strach, že budou muset do dítěte investovat velké částky - roční poplatek na dítě je 500 kč.

Každý člen je řádně zaevidovaný a pojištěný u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.

Při účasti na soutěžích poskytujeme dětem stejnokroj a hradíme občerstvení.

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo kolektiv mladých hasičů, můžete nás telefonicky kontaktovat:

-         tel. 724 089 252 - pí Hana Kutrová

-         tel. 607 878 281 - p. Jaroslav Kutra.

Zpráva o činnosti mladých hasičů ze Zdounek 2015
Zpráva o činnosti mladých hasičů ze Zdounek


Kategorie mladší a starší žáci

31. 1. 2015 jsme uspořádali 11. ročník výletu zdouneckých hasičů na Brdo.

28.2. jsme se zúčastnili Branného závodu v Trávníku, z kterého jsme si dovezli domů v kategorii starší putovní pohár.

Hlavní náplní měsíce března byla pro nás příprava na plnění odznaků odborností a na jarní kolo hry Plamen. 21.3. jsme na požádání OSH Kroměříž předvedli kulturní vystoupení na Schromáždění delegátů, které se uskutečnilo v KD Zdounky. Zahráli jsme pohádku nazvanou Mach a Šebestová a pomíchané pohádky.

30.4. se jako každoročně naši dva členové zapojili v rámci stavění máje do slavnostního pokládání věnců.

Měsíc květen jsme věnovali přípravě na jarní kolo hry Plamen a 2.5. jsme věnovali plnění odznaků odborností, zábavě a opékání špekáčků. 16.5. jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen, kde došlo k vyhodnocení jarního a podzimního kola a celoroční činnosti, kterou si zaznamenáváme do kroniky. Soutěž se konala na atletickém stadiónu v Chropyni. V kategorii starších jsme se umístili na 4. místě a v kategorii mladších žáků jsme se umístili na 6. místě. 17.5. se uskutečnilo okresní kolo dorostu, ve kterém se nás reprezentovalo 5 dorostenců. V kategorii mladších dorostenek se Tereza Nezdařilová umístila na 5. místě, v kategorii středních dorostenek se Denisa Stavinohová umístila také na 5. místě, v kategorii středních dorostenců se umístil Matěj Daněk na 9. místě a v kategorii staršího dorostu se umístil Jan Plachý na 2. místě a Milan Mach na 4. místě. 23.5. se naše děti podíleli na pořádání PLPP.
24.5. jsme se zúčastnili soutěže O putovní pohár starosty SDH Zdislavice.

Měsíc červen jsme věnovali přípravě na pohárové soutěže.

11.7. jsme se zúčastnili Memoriálu M. Horáka a J. Pospíšila ve Zdounkách, kde se naše přípravka umístila na 1. místě a družstvo starších žáků taktéž na 1. místě..
25.7. jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty obce Roštín, kde družstvo starších získalo
1. místo a družstvo mladších 3. místo.

8.8. jsme se zúčastnily soutěže O pohár starosty sboru Litenčice, kde zabodovali naši mladší a umístili se na 1. místě. V termínu od 23.8. do 31.8. jsme uspořádali pátý ročník hasičského táboru, který se konal v táborové základně Karolín, která se nachází 2km od města Rájec-Jestřebí, ve známé turistické oblasti Moravský Kras. Motem pro celotáborovou hru se pro nás stala série hraných filmů Asterix a Obelix. A tímto bychom chtěli poděkovat OÚ ve Zdounkách za finanční podporu.

5.9. jsme jako každoročně uspořádali Dětský den na hřišti TJ Zdounky jehož součástí byla ukázka leteckých modelářů, ukázka psovodu Městské policie Kroměříž, amaterská ukázka airsoftových pistolí a malování na obličej. Pro děti byly nachystané soutěže, které se v letošním roce nesly v duchu „Bosou nohou po zdouneckém hřišti“, trampolína, bohatá tombola a opékání špekáčků.

20.9. jsme se zúčastnili soutěže O putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje. 26.9. jsme se zúčastnili X. ročníku závodu požárnické všestrannosti v Morkovicích.

3.10. jsme se zúčastnili IX. ročníku branného závodu v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích, kde hlídka starších žáků získala 2. místo. Dne 10.10. jsme se zúčastnili podzimního kola hry Plamen v Morkovicích. 16.10. jsme si uspořádali drakyádu u šesti lipek. 28.10. náš sbor uspořádal Lampiónový průvod, jehož se mnozí z nás s nadšením zúčastnili.

V měsíci listopadu jsme si zdokonalovali fyzičku našimi schůzkami ve VÚTZ Zdounky a 21.11. jsme se zúčastnili IV. ročníku memoriálu Pavla Přecechtěla st. v Počenicích.

V nejbližší době, tedy v měsíci prosinci, plánujeme Vánoční besídku s nadílkou.


Kategorie dorost

Protože jsme v letošním roce poprvé poskládali dorostenecké družstvo, rozhodli jsme se, že se zúčastníme Zlínské ligy požárního sportu v požárním útoku.
Kvůli zařazení kluků i trenérů do různých týmů mužů a žen se spousta soutěží kryla, a proto jsme neobjeli tolik závodů, kolik jsme chtěli.
Podařilo se nám odjet 4 závody Zlínské ligy požárního sportu z celkového počtu 14 soutěží.

1. závod - Sazovice - 28.6.2015 - nejlepší výsledek - 2.místo s časem 18.67
na levém (na pravo 17.39 - nejlepší sestřik sezóny)

2. závod - Lukov - 2.8.2015 - prostřik na levém proudu 19.27 (PP 17.99) - 6.
místo

3. závod - Lhota - 16.8.2015 - nejlepší čas - 17.93 na LP, 17.71 na PP - na
umístění to nestačilo, dařilo se všem :D

4.závod - Hřivínův Újezd - 12.9.2015 - půjčený strojník se nedokázal
domluvit s naší savicí - pěkně rozběhnutý útok, tak skončil neúspěchem s
časem 19.56

Kluci skončili v lize na 6.místě ze 17 týmů. Tento výsledek považuji za úspěch vzhledem
k tomu, že jsme odjeli pouze 4 závody ze 14. Na celkové 4.místo nám chyběli jen 3 body.

Nejlepší čas ze Lhoty 17.93, pak obsadil v tabulce nejlepších časů ZLPS pro
rok 2015 taktéž 6.místo ze 17.
Tento den jsme se sešli v 6.30 hod u zbrojnice, kde se děti převlékly do nových hasičských dresů a ávií jsme se vydali do Kroměříže na atletický stadión Slávie, kde se konalo jarní kolo hry Plamen. Startovali jsme ve všech štafetových bězích a v požárním útoku. Sice nám počasí nepřálo, protože celý den pršelo, ale to nás neodradilo od plnění veškerých disciplín. Měli jsme jedno družstvo v kategorii starších MH, jedno družstvo v kategorii mladších MH, čtyři dorostence a jednu dorostenku, kteří soutěžili v kategorii jednotlivců.

Po skončení celé soutěže bylo vyhodnocení celoroční hry Plamen, ve které se umístilo družstvo starších MH na úžasném 2. místě a tedy si zajistilo postup na krajské kolo hry Plamen. V kategorii mladších jsme se umístili na 3. místě. V kategorii dorostenkyň se Petra Plachá umístila na 2. místě a tedy nás bude také reprezentovat na krajském kole hry Plamen a dále dorostenci se umístili na 4., 5., 6. a 8. místě.

Zakončení letošní celoroční činnosti ve hře Plamen bylo pro nás velice úspěšné a doufáme, že na krajském kole hry Plamen, která se koná 15.6.2013 v Otrokovicích, docílíme také dobrých výsledků. Bude to naše první velká zkušenost na postupovém kole hry Plamen a doufáme, že ne poslední.
V sobotu 16.2. 2013 jsme se zúčastnili Branného závodu v Trávníku, což je naše první soutěž v letošním roce. Trať je umístěna v areálu bývalého JZD Kvasice. Pro kategorii mladších je dlouhá 2 km a pro kategorii starších je dlouhá 3 km. Na traťi je umístěno sedm stanovišť, na kterých děti musí plnit různé úkoly. Patří k nim střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, první pomoc, základy topografie, překonávání překážek, uzlování a protipožární ochrana. Dále po celé trati je umístěna sazka s 20 otázkami z oblasti hasičské, tábornické, vlastivědné a přírodovědné. Kategorie starších má trasu zpestřenou o tři azimutové úseky. Letos jsme se této soutěže zúčastnili v počtu sedmi družstev.

Protože je tento branný závod pořádaný ještě v zimě, většinou máme strach z toho, jaké budeme mít počasí. Letos nám však štěstí nepřálo a děti musely běhat sice ve sněhu, ale rozbředlém, takže po jejím zdolání vypadaly jako prasátka. Ale to je vůbec od ničeho neodradilo a ze soutěže jsme všichni odjížděli s obrovskou radostí z perfektního umístění.

V letošním roce jsme slavili veliký úspěch, protože v kategorii starších jsme se umístili na 1., 2., 8. a 12. místě.
V kategorii mladších jsme se umístili na 1., 4. a 14. místě.
Za obě kategorie jsme si dovezli tedy putovní pohár.
V pátek 16.12.2012 jsme si uspořádali vánoční besídku s nadílkou v naší nové hasičské zbrojnici. Každé z našich dětí přineslo něco dobrého na zub a nějakou tu ozdůbku na stromeček. Besídka byla zahájena zdobením stromečku o což se postarali chlapci, zatím co děvčata připravovala pohoštění. Letos jsme zdobili dvoumetrovou borovici v nové garáži, protože do klubovny by se nám bohužel nevešla. Poté nám Ježíšek nadělil dárky pod stromeček - byly to dárky, které si děti nachystaly vzájemně pro sebe. Každý z nás vždy všem ukázal, jaký dárek dostal a od koho. No a pak jsme se už jen bavili, hráli hry, papali dobroty od maminek a udělali jsme si malou diskotéku.
Na tento den jsme se připravovali již od listopadu, protože jako každoročně, tak i letos jsme dostali důležitý úkol a to předvést kulturní vystoupení na VVH a tím zahájit celou schůzi. Protože mnozí z nás hrají na hudební nástroje, zkombinovali jsme hudbu s poezií a tím nám vzniklo půlhodinové vystoupení našich mladých hasičů. Děti zahrály vánoční koledy, zarecitovaly básně o hasičích a o vánocích a na závěr zaspívaly píseň " Pod dubem za dubem ", která byla hymnou na jejich letošním táboře. Vystoupení se dětem povedlo, za což sklidily velký potlesk.
Dne 22.9.2012 jsme se jako každoročně zúčastnili branného závodu u Zajíčka ve Zborovicích. Reprezentovalo nás šest tříčlenných hlídek, které musely prokázat, že mají jak fyzickou zdatnost při překonávání lana a zdolání 3 km tratě, tak bohaté vědomosti z oblasti zdravovědy, topografie, vázání uzlů, požární ochrany a myslivosti. V této soutěži děti tentokrát obsadily v obou kategoriích medailová místa a to ve starších 2. a 3. místo, v kategorii mladších 1. místo.
Byla to pro nás jen další a velmi obohacující zkušenost, protože nás příští týden čeká podzimní kolo hry Plamen, které se bude konat v Šelešovicích.
ZPV jsme se zúčastnili s pěti tříčlenými hlídkami a to tři byly za kategorii starší a dvě za kategorii mladší žáci. Děti běžely trať dlouhou 3 km na které je umístěno šest stanovišť, kde plní různé úkoly. Na prvním stanovišti je střelba ze zduchovky, na druhém topografie, na třetím zdravověda, na čtvrtém uzlování, na pátém překonávání lana a na posledním je požární ochrana. Tato soutěž prověří vědomosti z daných oblastí každého mladého hasiče a zároveň jejich fyzickou zdatnost. Mladší žáci si dovezli pohár za krásné 1. místo. ZPV v Morkovicích bereme jako přípravu na podzimní kolo hry Plamen, která se bude konat 13.10.2012 v Šelešovicích.

2011 - 2012
Toto sobotní odpoledne jsme věnovali účasti na soutěži O pohár starosty SDH Nětčice, která začínala v 14.00 hod na místním hřišti. Soutěžili jsme v požárním útoku se dvěma družstvy a to v kategorii mladších a starších žáků. V kategorii starších žáků jsme dosáhli krásného 3. místa a v kategorii mladších žáků jsme se umístili na 1. místě. Ze soutěže jsme se vraceli nadšení a šťastní, že naše obě družstva dosáhla medailových pozic. Byla to naše poslední pohárová soutěž v tomto roce a myslím si, že jsme letošní sezónu uzavřeli velice pěkným výsledkem.
Ve dnech 30.7. – 5.8.2012 jsme již podruhé pod záštitou SDH Zdounky uspořádali letní tábor pro mladé hasiče ze Zdounek. Přestože zdounečtí mladí hasiči jsou tvořeny skupinou dětí různého věku, mohu říct, že je to super parta, která si opět za veškerou celoroční dřinu v oblasti hasičského sportu, zasloužila týden plný her a zábavy, oddychu a prohloubení vzájemných vztahů. A proto jsme se letos vydali strávit příjemný týden na Ranch Rovná, který se nachází mezi obcemi Košíky a Jankovicemi, na slunečné straně Chřibů s nádherným výhledem na krajiny Slovácka a kopce Bílých Karpat.
Za motiv celotáboré hry jsem zvolila knihu dětské spisovatelky Astrid Lingrenové „Ronja, dcera loupežníka“. Využila jsem toho, že byla tato kniha v roce 1984 zfilmována švédskými tvůrci a shlédnutí tohoto filmu patřilo k zahájení celotáboré hry.
Protože jsme tedy celý týden věnovali loupežnickému tématu vznikly tři oddíly s názvem Bambitky, Lotrandofci a Zbojníci. Každý den se plnil úkol, který vyplýval z daného úryvku z knihy Ronja, dcera loupežníka. No a každému úkolu musela předcházet loupežnická zkouška. Proto si v úterý děti vyráběly luky a šípy, aby jimi mohly zahánět divé větrnice. Ve středu si děti musely zdokonalit fyzičku na lanových překážkách, aby posléze mohl být proveden souboj tří loupežnických družin. Čtvrteční dopoledne věnovali ušití vaků na jídlo a odpoledne tyto vaky naplnily díky hře „Kdo, hledá najde“. Páteční den byl velice rušný. Ráno si děti musely vytvořit ohniště a poté soutěžily v lovení potravy. Páteční odpoledne bylo věnováno důkladné očistě těla a nácviku loupežnického tance, který večer před zahájením táboráku musela každá loupežnická družina předvést na hudbu táborové hymny „Pod dubem, za dubem…“. Po táboráku byla zahájena noční hra, která vedla po svítících tyčinkách do blízkého lesa k ohništi s totemem a za prokázání své odvahy se každý člen vracel do tábora s čelovkou. Předposlední den měli družiny za úkol postavit v nedalekém lesíku loupežnická doupata z kterých následně vedla cesta za loupežnickým pokladem. Sobotní večer byl završen diskotékou.
Kromě celotáborové hry byl program tábora prokládán sportovními i vědomostními soutěžemi, jízdou na koních, malováním obrázků na sklo, zažehlováním korálků, prohlídkou sedlářské dílny majitele ranče a nejzajímavější snad bylo, jak pro děti tak dospělé, vlastnoruční dojení koz.
Doufám, že si děti z letošního tábora odnesly mnoho nezapomenutelných zážitků a mým přáním je, abychom se za rok sešli na podobně krásném místě se stejně dobrou partou dětí jako letos.
Tímto bych chtěla poděkovat všem oddílovým vedoucím a zdravušce bez kterých by tato akce nemohla fungovat, Obecnímu úřadu ve Zdounkách za finanční podporu a hlavně manželům Volkovým za možnost ubytování na jejich ranči, vstřícnému jednání a vynikající kuchyni.
hlavní táb. vedoucí – Hana Kutrová
Toto sobotní odpoledne jsme věnovali účasti na soutěži Memoriál Pavlů Měrkových v Litenčicích, která začínala v 13.00 hod na místním hřišti. I když nám počasí nepřálo, protože bylo hodně deštivé, soutěžili jsme v požárním útoku se dvěma družstvy a to v kategorii mladších a starších žáků. V kategorii starších žáků jsme dosáhli krásného 1. místa s časem 15.79 s, což je v současné době náš rekordní čas, a v kategorii mladších žáků jsme se umístili na 7. místě. Ze soutěže jsme se vraceli nadšení a šťastní, že jsme dokázali dosáhnout takového pěkného času a tento výsledek nás motivuje k tomu, abychom nezaháleli a nadále na sobě pracovali při našich pátečních trénincích. Protože máme před sebou ještě několik pohárových soutěžích, věříme, že i na nich se nám bude dařit a první místo si znovu obhájíme.
1
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one