SDH ZDOUNKY

NOVINKY

Členská schůze sboru se koná v pátek 31 ledna 2020 v 18.00 hod. ve zbrojnici. Hlavním bodem jednání bude příprava ostatků.
Členská schůze sboru se koná v pátek 4.10.2019 v 18.30 v zasedací místnosti ve zbrojnici.
V sobotu 13.července proběhla tradiční soutěž v požárním sportu Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila. V kategorii mužů zvítězilo družstvo Chvalnov - Lísky s časem 19.59 a odvezlo si tak putovní pohár. Na druhém místě s časem 20.03 skončilo družstvo ze Zborovic a třetí příčka patří družstvu Počenic za čas 20.38. Naši muži skončili těsně na čtvrtém místě s časem 20.85. V soutěži žen skončily naše ženy s časem 20.10 na druhém místě za vítězným družstvem Počenic, které zdolalo trať za 18.01.sekundy. Soutěž PS 12 vyhráli borci ze Zdounek. Naši mladí hasiči soutěžili poze v kategorii starších žáků, kde zaznamenali neplatný pokus. Celou soutěž završilo vystoupení zdouneckých starých pánů, kteří byli ve své kategorii jediným týmem. Večer po soutěži proběhla tradiční červencová noc, tentokrát se skupinou Polygon.
Výjezdy k požárům a mimořádným událostem
2. 2. 2015 Požár rodinného domu v Hošticích – planý poplach
17. 2. 2015 Požár rodinného domu v Prasklicích
30. 3. 2015 Požár rodinného domu v Morkovicích – zahoření komína
15. 6. 2015 Požár v bývalém muničním skladě v Ratajích
16. 6. 2015 Požár suché trávy u silnice ve směru na Bunč
9. 8. 2015 Požár suché trávy, listí a kmene stromu za zbrojnicí
28. 8. 2015 Požár strniště v Morkovicích – planý poplach
29.8.215 Požár strniště v obci Medlov
1. 9. 2015 Požár garáže u rodinného domu Cvrčovice
13. 9. 2015 Požár skládky odpadu Nětčice
12. 11. 2015 Požár rodinného domu Zborovice – zahoření komína

Dále se zásahová jednotka zúčastnila ukázkových cvičení v rámci Hodů v obci Těšánky a Divoky a námětového cvičení v ZŠ Morkovice
Zásahová jednotka se po celý rok schází pravidelně 1x týdně k údržbě a kontrole techniky. Fyzickou přípravu provádí jednotka v zimním období na hale ve Zdounkách a v sezóně účastí v požárním sportu.
Ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015 přinesl několik zdarů a nezdarů, ale především byl tento rok pro SDH Zdounky ve znamení očekávání na novou a lepší techniku.
Samotný rok 2015 započal tradičním výšlapem na Brdo. Další akcí, konající se pod naší záštitou, byl masopustní průvod obcí. Během průvodu mám do kroku hrála Blatnička. Večer, jak je zvykem, proběhla ostatková zábava s pochováváním basy, která byla zpestřena Aqabelami v podání našich členů.
V březnu se ve Zdounkách konalo zasedání delegátů, kde byli voleni představitelé OSH Kroměříž, výkonný výbor, odborné a kontrolní rady. Naši navržení adepti obhájili své plánované posty a na pět let se tak zavázali pomáhat OSH.
Na jaře proběhla brigáda spojená se sběrem železa a vyřazených elektrických spotřebičů po obci. Občané si tuto akci pochvalovali a tak s ní chceme v následujícím roce pokračovat.
Koncem dubna jsme postavili máj a tentýž den proběhlo u „šesti lipek“ pálení čarodějnic, kde jsme se jako tradičně zhostili zajištění občerstvení a požárního dozoru.
První neděle v květnu patřila mši svaté ku příležitosti patrona hasičů svatého Floriana .
Jedno páteční odpoledne jsme věnovali pomoci naší základní škole se dnem rodiny se školou, kromě standardních záležitostí jsme zařídili malou výstavu hasičské techniky.
Koncem května nás čekala druhá největší akce roku a to pohádkový les, který pořádáme s ČSOP Divoky. Poslední květnovou událostí byl přírůstek do našeho vozového parku. Z rozpočtu obce byl pořízen nový devítimístný automobil značky Ford Tranzit. Tento automobil nahradil již nevyhovující Avii.
Začátkem června proběhla v mateřské školce ve Zdounkách beseda o požární prevenci. Naši členové sdělili dětem užitečné informace, ukázali výstroj a výzbroj a v neposlední řadě si děti mohly vyzkoušet, jaké je to být hasič.
Druhou sobotu v červenci jsme pořádali Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila a večer proběhla červencová noc s kapelou Tip Top Q.
V srpnu proběhla netradiční soutěž univerzální hasič a mladí hasiči se zúčastnili již pátého ročníku letního tábora.
Začátkem září se děti mohly rozloučit s prázdninami a užít si hravého dopoledne, který se řídil motem: Bosou nohou po Zdouneckém hřišti.
Koncem září přejela přes práh zbrojnice nová Tatra, která je vybavená redukovanou výbavou dle vyhlášky č. 47. Tatra byla hrazena z dotací Ministerstva vnitra, dotací Zlínského kraje a z rozpočtu obce Zdounky.
V říjnu proběhl již pátý ročník lampionového průvodu, který byl zpestřen ohňostrojem.
Koncem roku jsme se podíleli na rozsvěcování vánočního stromku a pomáhali Mikuláši a jeho družině v tradiční obchůzce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one