SDH ZDOUNKY

Ohlédnutí za rokem 2015

Ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015 přinesl několik zdarů a nezdarů, ale především byl tento rok pro SDH Zdounky ve znamení očekávání na novou a lepší techniku.
Samotný rok 2015 započal tradičním výšlapem na Brdo. Další akcí, konající se pod naší záštitou, byl masopustní průvod obcí. Během průvodu mám do kroku hrála Blatnička. Večer, jak je zvykem, proběhla ostatková zábava s pochováváním basy, která byla zpestřena Aqabelami v podání našich členů.
V březnu se ve Zdounkách konalo zasedání delegátů, kde byli voleni představitelé OSH Kroměříž, výkonný výbor, odborné a kontrolní rady. Naši navržení adepti obhájili své plánované posty a na pět let se tak zavázali pomáhat OSH.
Na jaře proběhla brigáda spojená se sběrem železa a vyřazených elektrických spotřebičů po obci. Občané si tuto akci pochvalovali a tak s ní chceme v následujícím roce pokračovat.
Koncem dubna jsme postavili máj a tentýž den proběhlo u „šesti lipek“ pálení čarodějnic, kde jsme se jako tradičně zhostili zajištění občerstvení a požárního dozoru.
První neděle v květnu patřila mši svaté ku příležitosti patrona hasičů svatého Floriana .
Jedno páteční odpoledne jsme věnovali pomoci naší základní škole se dnem rodiny se školou, kromě standardních záležitostí jsme zařídili malou výstavu hasičské techniky.
Koncem května nás čekala druhá největší akce roku a to pohádkový les, který pořádáme s ČSOP Divoky. Poslední květnovou událostí byl přírůstek do našeho vozového parku. Z rozpočtu obce byl pořízen nový devítimístný automobil značky Ford Tranzit. Tento automobil nahradil již nevyhovující Avii.
Začátkem června proběhla v mateřské školce ve Zdounkách beseda o požární prevenci. Naši členové sdělili dětem užitečné informace, ukázali výstroj a výzbroj a v neposlední řadě si děti mohly vyzkoušet, jaké je to být hasič.
Druhou sobotu v červenci jsme pořádali Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila a večer proběhla červencová noc s kapelou Tip Top Q.
V srpnu proběhla netradiční soutěž univerzální hasič a mladí hasiči se zúčastnili již pátého ročníku letního tábora.
Začátkem září se děti mohly rozloučit s prázdninami a užít si hravého dopoledne, který se řídil motem: Bosou nohou po Zdouneckém hřišti.
Koncem září přejela přes práh zbrojnice nová Tatra, která je vybavená redukovanou výbavou dle vyhlášky č. 47. Tatra byla hrazena z dotací Ministerstva vnitra, dotací Zlínského kraje a z rozpočtu obce Zdounky.
V říjnu proběhl již pátý ročník lampionového průvodu, který byl zpestřen ohňostrojem.
Koncem roku jsme se podíleli na rozsvěcování vánočního stromku a pomáhali Mikuláši a jeho družině v tradiční obchůzce.
04.03.2016 07:28:52
plachej.p
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one